Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz..
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıda kabul edilmiştir:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar site www.baymurtv.com adresindeki BaymurTV firmasının Firma malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanarak aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanma devam etmekle; Bağlı yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmişsinizsiniz.lırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve bilgilendirler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve uygulamaları tamam, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar sözleşme yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, teklif ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını hakkını saklı tutar.
b.Firma, Sözleşme sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar işe yararlandırılacağını ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da kaynak kod bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olan, hakkında hukuki veai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişiminde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı teşvik eden eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan kendi sorumlusu ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma saklı tutar.r.
e.Sitenin reçineli birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan kendi yurtlarında.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.ez.
2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir sekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve / veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz..

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, Kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.ır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. SİTENİN sahibi olan firmanın ait olduğu iletişim portföy durumu ve demografik bilgi iştirakleri ya da bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşması muvafakat bilgi ile iletilmek üzere olmak üzere, Sitenin sahibi olan firmanın portföy durumu ve demografik bilgi iştirakleri ya da bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşmasına izin verilebilir. Bu kişisel bilgiler firma tanıtımı, müşteri profili uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve çeşitli çalışmalar yapmak yapmak kullanılabilecektir..

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu yazı talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince gereğince açıklama yapılmasının zorunlu olduğu resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ VE" MÜMKÜN OLDUĞU TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜMİ ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAKULL BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.IR.

5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, kapsamlı ve güncel kayıt vermek vermek. Aksi halde bu ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap kendisi sorumundan sorumlu. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; afetler tabii, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden aşağıda birlikte "Mücbir Sebep olarak an. sözleşmeden doğan bazılar taraflarca ifa Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve öğrenleri askıya alınır.nır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, sadece veya hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını devam veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarayıcısından itibaren olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının durumunda. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu kabul de kabul etmiş sayılır..

9. Tebligat
İşbu ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e.posta adresi ve üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken adresin adresin tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirileceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bir sonraki sayılacağını kabul eder..

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar iletilir ve iletilir ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda delil olarak kabul edilebilir, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder..

11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanandan doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.ir.