Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
1. Sözleşmenin Tarafları
1.1. Satıcı'ya İlişkin Bilgiler:
Unvanı: SU İNT YAPIM EMLAK İNŞAAT TEKSTİL İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Adresi: Acarlar Mh. İstanbul Cd. Acarkent B292 49 1 Beykoz / İstanbul
Tel. : 90216465 10555
Çağrı Merkezi: 90216465 10555
Faks: 90216465 10555
E-posta: info@baymurtv.com
Ürün İade Adresi: Acarlar Mh. İstanbul Cd. Acarkent B292 49 1 Beykoz / İstanbul
Mersis Numarası: -
1.2. Tüketici / Alıcıya İlişkin Bilgiler:(*):
Adı / Soyadı / Unvanı
Adresi
Telefon
E-posta adresi
(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya ilk konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki ile hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; , işbu alıcı alıcılara yönelik özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

2. Sözleşmenin Konusu
ALICI'nın SATICI'ya ait www.baymurtv.com internet sitelerinden bundan böyle SİTE olarak anılacaktır elektronik ortamda siparişini aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün / lerin satın ambalaj / satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TKHK ve Mesafeli Hükümlerin hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve uyarmasıdır.sıdır.

3. Tedarik Konusu Ürün / ler ve Ürün Bilgileri:
3.1. Ürün Nitelikleri:
Ürün Cinsi / Modeli
Ürün adedi
Satış Fiyatı dahill)
Vadeli FiyatıKDV dahill)
Ara Toplam
Kargo Ücreti
Hediye Çeki
Kartuş İndirimi
TOPLAM
3.2. Ödeme ve Teslimat:
Ödeme Şekli ve Planı
Sat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
3.2.1. ALICI, kredi kartı banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli ödeme yapacak veya olacak; ürünler, SATICIya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 otuz gününün MNG Kargo, Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo firması ile teslim Adresine teslim edildi.tir.

3.2.2. Teslim anında ALICInın ya da TÜKETİCİnin belirlediği üçüncü adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, ALICInın ürününün teslim alınmasından sonra her türlü ürünün ürününde beklemiş olması ve / veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı giderlere ALICI katlanacaktır.ır.

3.2.3. Varsa ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.

3.2.4. ALICInın kusuru veya ihmali ilan edildiğinde belirtmek üzere ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICIya sorumluluk atfedilemez.z.

3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından soğutma hâlinde ALICIya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır::

Haklı bir sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
ALICInın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması..
3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendikleri tarihinde 3 üç gün içinde ALICIya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 dört günlük süre içinde toplam bedeli ALICIya iade eder. eder.

3.2.7. ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak giriş ile ürün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 üç iş günü içinde SATICIya iade etmek zorunda. Bu durumda kargo masrafını SATICI üstlenmez.mez.

3.2.8. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formunun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesinden sonra, herhangi bir ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICInın ürün bedelini ödeyerek SATICI bilgilendirmesine dek; SATICI mamul teslimi görmekülüğünden imtina eder.der.

3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca görülmesi sebebi ile sözleşme konusu / leri süresi içinde teslim edilemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu durumda ALICI i siparişin iptal iptali, ii sözleşme konusu ürün / veya iii süresinin mücbir sebebin / engelleyici şart değiştirme kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal edildiğinde toplam tutar 14 gün içinde nakden ve defaten ödenir. ALICInın kredi kartı ile ödemelerinde ise, ürün / ler tutarı, siparişin ALICI ile iptal edilmesinden sonra 3 iş günü iptal edilmesinden sonra 3 iş günü iptal edilmesinden sonra iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen işlem süreci ile ilgili, ALICI, olası gecikmeler için SATICInın herhangi bir şekilde değerlendirmede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alınacağı sürenin SATICInınunda bilmeyen ve kabul edilmeyen izin vermektedir.mektedir.

3.2.10. Kartuş izleme satın alma izleme cayma hakkı veya ayıplı mala boyama seçimlik haklar içinde iadesi halinde, ilgili puan Kartuşa aynen iade..

3.3. Fatura Bilgileri(**)
Adı / Soyadı / Ünvanı
Fatura Adresi
(**) Fatura, sipariş teslim sırasında karşılıklı sipariş ile birlikte teslim.

4. Genel Koşullar
4.1. ALICI, SİTEde Ürün / lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi ve bu edindiğini elektronik ortamda verdiğini beyan eder..

4.2. ALICI, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirme elektronik ortamda teyit etmekle, teslim edilen sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün temel, ürün / lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve ilgili de doğru ve kapsamlı olarak edindiğini teyit olmuş olur.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, siparişte belirtilen nitelikleri, garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5. Çayma Hakkı:
5.1. ALICInın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi / kuruluşa teslim edildiğinde 14 ondört gün "malı reddederek / iade sözleşmeden cayma hakkının olduğunu taahhüt ederiz.iz.

5.2. Cayma bildiriminin SATICIya ulaşması itibaren 10 on günden malın SATICInın 1.1inci maddede ürün iade edilmesi ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye MNG Kargo, Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICInın satışında anlaşmalı olduğu paket geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.ktır.

5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIya bu hakkın eleştirinin;;

SATICInın Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 53 Kağıthane İstanbul ile yazılı olarak veyaa
bir sürekli veri taşıyıcısı ile info@baymurtv.com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.baymurtv.com linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile)
bildirebilecektir.

5.4. ALICI, cayma kullanırken;

ALICIya veya ALICInın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin bulunduğu kişiye teslim edilen ürünün faturasını,, (***)
Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte ve hasarsız olarak iade edilen ürünleri cayma hakkının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde SATICI ile birlikte MNG Kargo, Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo firması ile SATICIya gönderecektir..
(***) ALICInın ticari ya da meslekilarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaç olması ve / veya sözleşmesi konusu, ALICInın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, iade, iade ederken iade edilecek faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. ALICInın ticari ya da meslekilarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve / veya konusu ürüne ait faturanın ticari ya da meslekilarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.maz.)

5.5. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik açıklama ve uygun bir şekilde kullanılmadığı takdirde ortaya çıkan açıklama ve bozulmalardan sorumlu olacaktır

5.6. ALICInın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin ulaştığı başkasından itibaren 14 ondört günden ürün bedelinin ALICInın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur.nur.

5.7. SATICInın belirlediği MNG kargo, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo teklifleri SATICInın belirtmiş olduğu ücretsiz olarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan SATICIya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI ile karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. eder.

5.8. Web mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz:

a Tüketicinin özel istekleri veya kendi kişisel satın alma üzerine yazı yazın da ilaveler yapılarak kişiye / kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil mallar;ar;

son kullanma tarihi geçme olan mallar;;

c tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucuları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar;;

d tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;;

e malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış halinde olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;;

f fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;;

g abonelik sözleşmesi sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi yayınlar;;

belirli bir tarihte veya yaptırılması gereken, konaklama, bagaj taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme günü yapılan boş zamanın yapılması gereken hizmeti;;

ı tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;;

ibaresi sunulduğunda elektronik hizmetler veya tüketiciye teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketicinin cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler vee

j ilgili mevzuatın teslimeli satış kapsamı dışında kalan diğer mal ve hizmetler..

6. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme
Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİnin ürünü / leri satın alma ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.ir.

7. Taraflar:
SATICI
SU İNT YAPIM EMLAK İNŞAAT TEKSTİL İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
ALICI
TARİH
Ekler:
EK- 1: ücret Detay Dokümanı

DeğerlendirET DETAY DOKÜMANI
Mesafeli Satım Sözleşmesine konu konu olan Ürünlere ücret detayları aşağıdaki gibidir:ir:Ürün Cinsi / Modeli
Ürün adedi
Satış Fiyatı dahill)
Vadeli Fiyatı dahill)
Ara Toplam
Hediye Çeki
TOPLAM
Ödeme Şekli ve Planı
Sat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Mesafeli Satış Sözleşmesine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Değerli Müşterimiz,

SU İNT YAPIM EMLAK İNŞAAT TEKSTİL İTH. İHR. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "KVKK" ile Veri Sorumlusu sıfatıyla Baymur TV olarak, www.baymurtv.com internet siteleriinden Site alışveriş yapmanız ile ilgili haklarınız sizi bilgilendirmek istiyoruz.tiyoruz.

Tarafımızdan Toplanan kişisel kişiselleştirilebilir?
Yazan yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere boyama olarak ve faaliyetlerimizde kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel amacı, şartlarında KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metinde belirtilen hukuki sebepler işlemekteyiz..

Siteden alışveriş halinde halinde;;

Adınız soyadınız,

E-posta adresiniz

Adresiniz, Fatura Adresiniz, Teslimat Adresiniz birbirinden farklı isee)

Cep telefonu numaranız

Yapacağınız alışverişler, alışveriş tarihi, zamanı ve miktarı, alışveriş alışveriş bilgileri, ödeme şekli gibi alışveriş bilgileriniz

Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz ve bunun gibi bilgiler, Baymur TV tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadırr)

Alışveriş işleminize hazırlama ve IP adresiniz

Mağazadan işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekir. CCTV kamera görüntünüz de işlenecektir..

Kişisel Yapınızı İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?
Baymur TV olarak;

Sözleşmenin ifası için verienin gerekli olması hukuki sebepine; Baymur TVnin ilgili departmanlarının sözleşmesi sözleşmenin akdedilmesi, sipariş ürünün adresinize gönderilmesi, fatura düzenlenmesi, ödeme uygulaması, bizimle iletişime geçtiğinizde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve buna olarak ilgili olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla,,

Hukuki tuhafülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak; Baymur TVnin ilgili departmanlarının başında ortaya çıkan 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara olan bilgi, belge verme ve ilgili sairlerimiz yerine görmek, bilgi güvenliği için diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıylaa

Bir hakkın prosedürü, üzerinde veya temel için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak Baymur TVnin ilgili departmanlarının adı verilen sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının verilmesia

kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel bilgilerinizi sayılan ve KVKKnın 5. ve 6. Maddesinde sayılan haller hiçbir yerde başka bir ticari bir ticari kullanmayacağız..

Kişisel Yapınızı Toplama Yöntemimiz Nedir?
Site üzerinden vereceğiniz sipariş sırasında sizinle paylaşılacak yer alan kişisel verilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Kişisel Yapınızı Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?
Baymur TV olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metinde bilinmeyen şifreli ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere iletiyoruz. Buda kapsam;;

Alışverişlerinizle ilgili işlemlerinizle ilgili olarak şikayet ve talepleriniz hakkında iletişim bilgileriniz, sizinle iletişime geçmek; adres ve bilgiler iletişiminiz satın aldığınız ürünleri size ulaştırmak edin ve bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık danışmanlık vb. hizmet almak amaçlarıyla Baymur TV'nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş üst ve hizmet sunucularıyla çağrı merkezi, gönderi, rehber, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile veya Baymur TV'nin bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından Baymur TV'nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler için verilen adıylala

Alışverişinize ödemenizi kredi kartı ile tercih etmeniz halinde ödeme kredi kartı bilgilerinizi, Baymur TV tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti verilen üçüncü kişilerle,

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Verilerin Korunması Kanun ve ilgili kurumlar basitleştirmeleri yerine görmek

Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı verilen bilgi, belge vermeve ilgili sair yapılandırlerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek için,

paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması kişisel verilerinizi KVKK'nın 9. maddesinde yer şartlara uygun olarak yurtdışında bulunmaktayız.

Baymur TV'de bulunan üçüncü kişilere aktarırken Baymur TV olarak kişisel verilerinizi başka kişilere aktarırken kendi halükarda kişisel şifreli şifresini vermek gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Baymur TV tarafından verilerinizin işlendiği ve Baymur TVnin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile iş ölçüde Acarlar Mh. İstanbul Cd. Acarkent B292 49 1 Beykoz / İstanbul, bizzat veya posta yoluyla ya da Baymur TV info@baymurtv.com adresinde yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da Baymur TV info@baymurtv.com adresindeki elektronik posta KEP, KEP yapılacak, güvenli elektronik imza ya da Baymur TVye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde bulunan elektronik posta adresinizden bilgi @ baymurtv.com e-posta gönder başvuruda bulunarak her zaman;man;

bir kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,,

b kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine yönelik olarak bilgi talep etme,,

c kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,,

ç kişisel verilerinizin yurt içinde veya üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu öğrenme,,

d kişisel verilerinizin saklanması veya düzeltilmesi isteme,,

Kişisel verilerinizin işlenmesini sebeplerin kalkması veya Baymur TVnin söz konusu işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok isteme,e,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere d ve e bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı süreç gerçekleştirmelerini isteme,teme,

Kişisel verilerinizin otomatik sistem aracılığıyla analiz edilmesi ortaya çıkabilir aleyhte sonuçlara itiraz etme,,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi zarara uğramanız halinde bu zararın tazminat isteme hakkına sahip..

Başvuruda;

a İlan, soyad ve yazılı yazılı ise imza,,

b Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası,,

c Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,,

ç Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,,

d Talep konusu,,

zorunludur. Konuya bilgi ve belge de başvuruya sunum.

Bu amaçlarla başvurabileceğiniz ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifede ücret tutarını ödemeniz gerekir. Başvurunuz yer alan talepleriniz, başvurunuz kısa sürede ve en geç başvurunuz sonra 30 otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.r.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını https://www.kvkk.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz.iz.